Zum Hauptinhalt springen

Lehre zum Einzelhandelskaufmann (m/w/d)

Lehre zum Einzelhandelskaufmann (m/w/d)

��������������� �
� ��
��� �� �� ��
�����������

��� ��������� �������� � ��!��"#�$$��%&"'�����%$�()"��#��%$�()"��#���* +�
��� ���

,-.�/01234-5607�8269270�3:1�;<;==�>?440@A-..0.�B�2.C�07�D01C0.�EF@4-56�G061HI���� �� �� �� �J����
������ � �� �� �� ������ ��
� ����
�����*� � �������
� ��K � ��� �J����L��M����N ���O� � �J�*�
P�'� �����L� ��(��Q�
� ��NJ�� J��!P���
��R�� ��L
� ��* ��
��� �� �� �'K����
�� ����
��
���S0610�T2G�,-.T0469.C047U923G9..VGWDWCXI�
Y �!J� ��Z�����

��* �[97�/4:6E�[-1�/0-�2.7�B�[0-.0�S061-.694E0\I!��� �* �]�
��� �J�*�OP��� �� ��*J��
�* ��̂�����N������� ��&�� ��J�� ��J�� � ��
��� �'� �� ��_� J�*���
�J�*�NJ̀�� ��� �* �K ���J���J�� � ���J�*a��� �b ����Y���J���̀��� �R�� ��J���� ��Y� ������� �� JJ����c�� �� �� ��J���J�*�I����� ��� ������� R���I�
Y �!J� ��Z�����

��* ���M�P� ��������J�*�b � �J��̀���Z�����
���� �����Y� �_L�� ���J�*�M�� � ��J�� � �O� � [01�dF61/?C0.�[0-.01�e1/0-E�B�C97�/-0E0.�D-1\,-.0�f<�g9G-4-0\�K ���
� ��
��� ��Y���NJ���� ���̀ ����J ���
�� ��J�*�Y ����
P�N �� ����* ���� �
�������*�� ��a &J����* �a���J�*�*������N �O ������O��� �����L��*��
�*��h4:60.�2.C�@0C0-60.\�c���� �� �� ��J�*�J�� ���L�N �����
����� �� ��J����� �* ��I�
J�J������ ��������L� ��
��'�J��
�����J�*� �Ri����
�������J�� � ������� ��̀ ��j��
YJ�
�!��������kQJ����'���� �l�� ��NJ�
� ���* �������YP
� �*�� �� ��m
� �*� �R��J���NJ����
���I������i�* ���Y������
���*�̀�*J ������� �� ��M�� �N��� ��n04C�-7E�.-56E�94407\�&� ���J��̀���mJ���J�*�m� � � ���������J�
����
��� � ���� �
����� �������J���
���������m
�'��
��(������̂J�����J�����������m
���
��)�$����̂J�����J����J�*����#�����%(����̂J�����J����o�� N�� ���J��#"�p�I�J�* �!���c��
�����L� ��
���J��� �� q���J�� � ��c �
���
��� �*�J�*�����J��NJ��
J����J�
���
� �* �R����� �� �* ���'���� �J�*�̀� � ���
���ZJ�P�N���
���� �� ����J���� �� ��YJ�* ���
i� ��&�� ���!���N�NY���
��M��� ��J�*�&rJ��� ��g2s9/C1:5U0�6-.E0149770.\����
� �Y��� ����Y �
��J���� ��
�&J���� ��J�*�OP��� �� ���*� ��J�� ������P�*������� �� ��]* ��J�*�I�P� ��� ��� ���Y��������� ��� �� q���J�J�� ��̀��� ��b ����J ��t?7-@0�e277-56E0.\�j��
�� �� �� ������ ��
��&���
�J��� �Y��� �����
����� �� ��� �J����
��ZJ
�J� �̀� �̀ ��!� '�
�* ������ � '�J�*�uJ�����N� �J����i����
�� ��v061�947�0-.�@1:.01�[92G0.�B�[0-.�w1?3-4\�J�
����*� �I�
J� ����� �� ���J� ��M����
���
J�����
�J��������̀� ���� ������ � ��&J��� � ��J�*�� �� �_� J�*���
������!��� � ��J�*�� � ��� ���J�� � ��J�*a��� ���J�
������������������R ���
�� � ����I!�q�Y� �����O� � ���M����N ��J�*�
��� ����� ����*� �*���m � ����L� ����
���J������ ��a � �
� a��O ��!��x �a�����J��* �a*� ��������
�̀ ����� �� �����J������� � ����̀� ��NJ�� � ���J��*���K �� �NJ�� ��� ���� �� �m
� �� ������������I !� �� ��J�*�*�J ������* ��y � ��*� ��Q�
� ��� ����� ����
�����* ��Yi�
�����
��* �����K��� ��� �� ��K �J����
J� �������K Y �� ����
�*�� ��L� ��* ��K Y �� �'KJ������J��� �� �m
� �� ���
� ��[06.01�z?4C-.@�nG/z�{�|?<�>n�S-79�}E00@01�[?.92D~1E601�}E19s0� €;�‚‚ƒ„�t9-.�V…ƒ†X�†=†=<�‡‡€‡‡=�DDD<C06.01<9E�40610ˆC06.01<9E‰0ETE�/0D01/0. C06.01<C0WŠ?/7

Lehre zum Einzelhandelskaufmann (m/w/d)

Wien
Lehre
Pflichtschulabschluss

Veröffentlicht am 11.01.2022

Diese Lehrstelle teilen